Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Spotkanie Zarządu PZG z władzami klubów

Podczas Klubowych Mistrzostw Polski w Mazury Golf & Country Club Zarząd Polskiego Związku Golfa odbył swe posiedzenie z udziałem zaproszonych prezesów i kapitanów klubów zrzeszonych w PZG. Rozmawiano m.in. o szkoleniu juniorów, możliwości wprowadzenia zajęć golfowych do programu wychowania fizycznego w szkołach oraz – tradycyjnie – o składkach członkowskich i turniejach.

Władze klubów podzielają pogląd władz PZG, że z perspektywy popularyzacji golfa w Polsce, a tym samym rozwoju tej dyscypliny sportu i samych klubów golfowych, najważniejsze jest zachęcanie do gry młodych ludzi i szkolenie uzdolnionych juniorów. Polski Związek Golfa, wspierając działanie klubów w tym zakresie, rozdał w mijającym sezonie 50 zestawów kijów golfowych, pomagając tym samym w zwiększeniu zasobów sprzętowych do dyspozycji najmłodszych w klubach. Zarząd poinformował o swych staraniach odnośnie pozyskania dodatkowych nieodpłatnych zestawów jeszcze w tym roku.

Uczestnicy spotkania – reprezentujący kluby – wystąpili do władz PZG z prośbą o opracowanie podręcznika szkoleniowego dla młodych golfistów, co ułatwiłoby im prowadzenie zajęć w klubach, ale też pomogło nauczycielom wychowania fizycznego wprowadzić golf do szkół. Prezes PZG, Piotr Mondalski zapewnił, że Związek poważnie myśli o takim elementarzu golfowym i w tym zakresie prowadzone są rozmowy ze Szwedzkim Związkiem Golfowym, który prawdopodobnie udostępni swój podręcznik, na bazie którego powstanie polska wersja. Poruszono także kwestię wymogów Ministerstwa Sportu dotyczących obozów szkoleniowych dla kadry juniorów oraz omówiono tegoroczny program ich szkolenia. Przedstawiono też kierunek niektórych zmian w kalendarzu turniejów mistrzowskich PZG. O zmianach tych poinformujemy w niedalekiej przyszłości, po dokładnym opracowaniu kalendarza na rok 2008.

Zarząd Polskiego Związku Golfa przypomniał Klubom o konieczności terminowych regulacji wpłat za składki członkowskie oraz wskazał, że wszelkie ewentualne nieścisłości – zanim zostaną zgłoszone do PZG – można sprawdzić w systemie informatycznym Eagle, do którego każdy klub ma dostęp i na bieżąco może monitorować wpłaty i drukować faktury.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG