Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Wymiana Zielonych Kart na życzenie

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się wśród osób, które zdały egzamin na Zieloną Kartę i otrzymały kartę członkowską „SAP Klubu Zielonej Karty” wyjaśniamy, że:

1. Osoby, które zdały egzamin na Zieloną Kartę w bieżącym sezonie stają się „automatycznie” członkami „SAP Klubu Zielonej Karty” i otrzymują wszystkie uprawnienia wynikające z przynależności do klubu w danym roku. Przedłużenie uczestnictwa w SAP KZK na nowy sezon (i utrzymania możliwości korzystania ze zniżek na golfowych polach partnerskich PZG) wymaga wniesienia opłaty w wysokości 90 złotych rocznie na rzecz Polskiego Związku Golfa.
2. Osoba, która zdała egzamin na Zieloną Kartę, uzyskała potwierdzenie znajomości podstawowych przepisów i umiejętności gry na czas nieokreślony. Tym samym, nabyła prawo do gry na polach golfowych i uczestnictwa w turniejach, na których Zielona Karta jest jedynym wymaganym dokumentem. W związku z powyższym zmieniono zapis na rewersie Zielonej Karty wydawanej od początku sezonu 2007. W chwili obecnej napis precyzuje, że „karta uprawnia do zniżek i innych przywilejów SAP KZK do 30 marca 2008”.

Wszystkie osoby, które otrzymały Zieloną Kartę w sezonie 2007 mogą zwrócić się do PZG o przesłanie nowej karty ze zmienionym tekstem. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie na adres PZG starej karty z prośbą o wymianę. Jednocześnie informujemy, że w sezonie 2008 jak i kolejnych, wszyscy obecni członkowie SAP KZK będą mogli otrzymać nową kartę członkowską na sezon 2008 i kolejne, po wniesieniu opłaty członkowskiej w danym roku.

W razie pytań, proszę skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG