Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kalibracja pól golfowych

Komisja HCP i Kalibracji PZG zwraca się do wszystkich właścicieli pól golfowych, Klubowych Komisji Handicapowych oraz Zarządów Klubów o wykonanie lub aktualizację kalibracji pól golfowych.

1.  Pola, które nie posiadają kalibracji winny ją przeprowadzić do końca kwietnia 2008 roku. Termin przeprowadzenia kalibracji należy uzgodnić do dnia 30 października 2007. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Kluby stracą możliwość dokonywania zmian HCP zaś pola – możliwość organizowania turniejów handicapowych. W związku z tym, nakłania się pola i kluby, aby przeprowadziły kalibrację w możliwie najszybszym czasie.
2. Kalibrację pól przeprowadza Komisja Kalibracyjna Polskiego Związku Golfa. Kluby (pola) mogą zwrócić się o przeprowadzenie kalibracji przez komisje kalibracyjne z innych krajów, jednak musi uzyskać na to pozwolenie od PZG zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w „Systemie Handicapowym EGA”.
3. Koszt kalibracji wynosi:

•    dla pola 18 dołkowego 4000 PLN +22% VAT
•    dla pola 9 dołkowego   3000 PLN +22% VAT.

4.  Polski Związek Golfa ustala następującą procedurę dotyczącą kalibracji pola golfowego:

•    Zamówienie kalibracji pola golfowego w PZG
•    Ustalenie z Komisją Kalibracyjną PZG terminu  wykonania kalibracji.
•    Przeprowadzenie kalibracji na polu golfowym
•    Przekazanie wypełnionego i podpisanego protokołu pokalibracyjnego przez Komisję Kalibracyjną do PZG
•    Wystawienie faktury za kalibrację pola (klubu) golfowego
•    Przekazanie tabel kalibracji pola po zapłacie zobowiązania na rzecz PZG na podstawie wystawionej faktury.
•    Zapłata zobowiązań przez PZG wobec Komisji Kalibracyjnej.

Pobierz protokół wykonania kalibracji pola

Wszelkie sprawy i zapytania związane z kalibracją prosimy kierować do Przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej, Pana Sławomira Pińskiego lub pisemnie do PZG na adres hcp@pzgolf.pl.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG