Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Konkurs Ofert

Polski Związek Golfa zaprasza do składania ofert na przetłumaczenie i wyprodukowanie polskiej edycji Rules of Golf 2008-2011.

 

Polski Związek Golfa oświadcza, iż posiada licencję R&A Rules Limited na publikację w języku polskim nowych Rules of Golf 2008-2011. Licencja jest ważna do 31 grudnia 2011. Po wyborze Wykonawcy Polski Związek Golfa zachowuje prawo autorskie i majątkowe do polskiej wersji Rules of Golf 2008-2011.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

 

1. dotrzymania warunków licencji R&A Rules Ltd (pobierz)
2. uzyskania akceptacji Zarządu PZG przygotowanej do druku wersji polskiego tłumaczenia Rules of Golf 2008-2011, w szczególności w zakresie treści i zamieszczonych reklam
3. umieszczenia w treści formalnych informacji wymaganych licencją R&A Rules Ltd
4. przekazania nieodpłatnie do PZG w wersji elektronicznej (dokument Word) tłumaczenia na język polski Rules of Golf 2008-2011
5. przekazania Polskiemu Związku Golfa nieodpłatnie do dnia 31 stycznia 2008 roku min. 3000 szt. egzemplarzy polskiej edycji Rules of Golf 2008-2011 z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji wśród członków klubów zrzeszonych w PZG.
6. gwarantowanej ceny zakupu nie wyższej niż 10,00 pln brutto/ szt. w przypadku dalszych zamówień ww. reguł przez PZG

 

PZG zobowiązuje się do:

 

1. dotrzymania warunków licencji R&A Rules Ltd
2. przekazania Wykonawcy zatwierdzonej wersji angielskiej Rules of Golf 2008-2011
3. dokonania weryfikacji i akceptacji polskiego tłumaczenia Rules of Golf 2008-2011 we współpracy z Wykonawcą
4. informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach wprowadzonych przez R&A Rules of Golf w trakcie wykonywania zamówienia

 

Ostateczny wybór Wykonawcy zostanie dokonany do dnia 30 listopada 2007.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS OFERT do dnia 15 listopada 2007 w siedzibie Polskiego Związku Golfa.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG