Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 17 października 2007r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem konferencję „2nd Golf Business Conference 2008”. Było to jedno z ustaleń jakie zarząd podjął podczas październikowego posiedzenia.

Inne dotyczyły m.in. podjęcia współpracy z Ukraińskim Związkiem Golfa, z władzami którego spotkano się w Rosa Private GC podczas Dell PZG Mastes. Zarząd PZG wyznaczył także termin corocznego spotkania z sędziami. Odbędzie się ono 12 grudnia. Ustalono także terminy przygotowania raportów poszczególnych komisji PZG za sezon 2007 oraz zaplanowano przygotowanie bilansu za 2007 do końca lutego 2008.

Partner Strategiczny

Partner Generalny