Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 17 października 2007r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem konferencję „2nd Golf Business Conference 2008”. Było to jedno z ustaleń jakie zarząd podjął podczas październikowego posiedzenia.

Inne dotyczyły m.in. podjęcia współpracy z Ukraińskim Związkiem Golfa, z władzami którego spotkano się w Rosa Private GC podczas Dell PZG Mastes. Zarząd PZG wyznaczył także termin corocznego spotkania z sędziami. Odbędzie się ono 12 grudnia. Ustalono także terminy przygotowania raportów poszczególnych komisji PZG za sezon 2007 oraz zaplanowano przygotowanie bilansu za 2007 do końca lutego 2008.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG