Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 15 stycznia 2008 r.

Zarząd PZG udzielił zgody na zorganizowanie przez Binowo Park Golf Club następujących turniejów w 2008 r.: a. Mistrzostwa Polski Par b. Mistrzostwa Polski Lekarzy c. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy Turnieje Polish Golfers Championship 2008 oraz Mistrzostwa Polski Par 2008 zostają objęte patronatem honorowym PZG.

Partner Strategiczny

Partner Generalny