Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Dokumenty Walnego Zgromadzenia Delegatów

Wszystkich członków PZG zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zatwierdzonymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 18 kwietnia br. Po zalogowaniu się na stronie, można przeczytać ( i ściągnąć):

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu PZG za 2007 r.
2. Jak przystąpić do PZG – wersja znowelizowana
3. Regulamin Zarządu PZG – wersja znowelizowana
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej PZG – wersja znowelizowana
5. Przyjęte uchwały – wersja elektroniczna

Znowelizowane wersje dokumentów zastąpiły dotychczas obowiązujące wersje w odpowiednich zakładkach na stronie. Statut PZG, w wersji ze zmianami uchwalonymi w trakcie ostatniego WZD, zostanie zamieszczony na stronie w terminie późniejszym, po zatwierdzeniu przez Krajowy Sąd Rejestrowy.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG