Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Najważniejsze postanowienia WZD PZG 2008

W piątek, 18 kwietnia br. w gościnnych progach Toya Golf Club pod Wrocławiem odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów. Przedyskutowano m.in. zgłoszone przez Zarząd PZG propozycje zmian w statucie PZG. Wszystkie z nich zostały przez WZD uchwalone. Do najważniejszych należy zaliczyć nowe stawki rocznych opłat członkowskich, które począwszy już od tego roku, wynosić będą, odpowiednio: za juniora do lat 18 – 20 zł (było 72 zł), za członka do lat 25 – 40 zł (było 120 zł i do lat 23) oraz za pozostałe osoby – 150 zł (było 240 zł).

Wszystkie kluby których członkowie wnieśli opłaty roczne za 2008 w dotychczasowej wysokości, otrzymają zwrot różnicy kwoty w stosunku do nowo uchwalonych wartości składek. Ponadto, Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdziło propozycję Zarządu PZG w zakresie nowelizacji zasad przystępowania klubów do Polskiego Związku Golfa. Ustalono, że klub ubiegający się o przyjęcie w poczet członków PZG musi zrzeszać minimum 15 członków – posiadaczy karty handicapowej lub posiadaczy Zielonej Karty PZG, zarejestrowanych w PZG oraz że opłaty wpisowe wynoszą odpowiednio: 300 zł – dla klubów działających przy Driving Range (strzelnice golfowe) oraz bez pól (dotychczas 1.000 zł); 500 zł – dla klubów działających przy polach 9-dołkowych (dotychczas 2.000 zł); 1.000 zł – dla klubów działających przy polach 18-dołkowych lub więcej (dotychczas 5.000 zł).

O innych sprawach będących przedmiotem dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów poinformujemy już wkrótce, po opracowaniu wszystkich dokumentów WZD.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG