Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Postanowienie R&A i USGA odnośnie reguły 13-4a

Komitet (The Joint Rules Commitee) składający się z reprezentantów dwóch odpowiedzialnych za kształt reguł golfa organizacji: R&A i USGA, wydał 10 kwietnia interpretację reguły 13-4a w kwestii testowania warunków w hazardzie (zarówno w bunkrze, jak i w przeszkodzie wodnej).

uderzenie z bunkra

Na swoim zwyczajnym kwietniowym posiedzeniu, członkowie komitetu poruszyli kilka kwestii związanych z regułą 13-4 (Piłka w hazardzie; Działania zabronione), włączając te, które przeniesione zostały do postanowień z poprzedniej rewizji Reguł sprzed 4 lat. Jednym z pytań poruszonym na spotkaniu była kwestia, czy gracz, którego piłka leży w jednym bunkrze, może zagrabić piasek w innym bunkrze, w celu jego uporządkowania, chociaż nie wykonał jeszcze uderzenia z tego drugiego bunkra.

Po dyskusji członkowie komitetu ustalili wspólne stanowisko, które tym samym od tego momentu staje się obowiązujące:
Reguła 13-4a zabrania graczowi testowania stanu tego hazardu, w którym znajduje się jego piłka, jak również każdego innego podobnego hazardu. Jednak wyjątek 3* do tej reguły, który wszedł w życie w 2008 r., pozwala graczowi sprawdzać warunki w danym hazardzie, po tym, jak wykona zagranie z tego hazardu do innego podobnego. Chociaż decyzja 13-4/0.5 wymienia, między innymi, wygładzanie piasku w hazardzie przy pomocy grabi, kija czy innego przedmiotu jako przykład będący złamaniem Reg. 13-4a (Testowanie warunków w hazardzie), to etykieta golfa mówi wyraźnie: „Przed opuszczeniem bunkra, gracze powinni starannie zasypać i wygładzić wszystkie dziury, nierówności czy ślady stóp zrobione przez siebie oraz pobliskie nierówności terenu wykonane przez innych.”

Zamierzeniem reguły 13-4a nie jest zabranianie graczom stosowania właściwej etykiety gry, również w przypadku, gdy więcej niż jeden bunkier jest w grze. Dlatego też, kiedy piłka gracza znajduje się w bunkrze, nie będzie uznane za złamanie reguł, kiedy gracz wygładzi piasek w innym bunkrze pod warunkiem, że: a) czynność ta wykonywana jest z zamiarem uporządkowania bunkra, b) czynność ta nie narusza reguły 13-2 (Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub zamachu lub linii gry) mając na względzie kolejne uderzenie gracza, c) nie ma uzasadnionej możliwości, że czynność ta może wpływać na kolejne uderzenie gracza.

Jeśli gracz zagrabi piasek w bunkrze, w którym leży jego piłka zanim wykona swoje pierwsze uderzenie z tego bunkra, złamie regułę 13-4a.

Chociaż JRC normalnie nie upublicznia rezultatów swoich rozważań, poza aktualizacją   Decyzji odnośnie Reguł Gry w Golfa co 2 lata oraz samych Reguł co 4 lata, to w wyniku licznych pytań i niejasności dotyczących reguły 13-4a, R&A i USGA postanowiły ogłosić nieformalnie swoje wspólne stanowisko. Lawina pytań dotyczących kłopotliwej reguły miała niewątpliwy związek z sytuacją Stewarta Cinka na turnieju Zurich Open w Nowym Orleanie. W tej konkretnej sytuacji gracz otrzymał karę za zagrabienie piasku w bunkrze, z którego nie wykonał uderzenia, kiedy jego piłka leżała w innym bunkrze – takie było uzasadnienie stanowiska USGA´s Rules of Golf Comittee w tej sytuacji. Właśnie po to, aby w przyszłości uniknąć takich działań, będących złamaniem reguł, JRC zdecydowało opublikować uzgodnione stanowisko na temat „zagrabianie podobnego hazardu”.

* wyjątek 3 w  Reg.13-4 mówi o nie działaniu reguły 13-4a (testowanie stanu hazardu)  po uderzeniu piłki z hazardu do innego hazardu w stosunku do hazardu, z którego zostało wykonane uderzenie


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG