Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Walne Zgromadzenie Delegatów 2008

W związku ze zbliżającym się terminem dorocznego, sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa (Wrocław, Toya Golf Club, 18 kwietnia 2008 r.) oraz w wykonaniu postanowień § 26 ust.1 Statutu Polskiego Związku Golfa, Zarząd PZG informuje, że w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości członkom Związku projektu porządku dziennego obrad WZD w pierwszym zawiadomieniu (na 6 tygodni przed zaplanowanym terminem WZD), nie został złożony żaden wniosek o uzupełnienie porządku dziennego obrad.

Zarząd, dochowując terminu 14 dni do dnia rozpoczęcia obrad, informuje, że ostateczne zawiadomienia o Zgromadzeniu wraz z porządkiem dziennym, sprawozdaniem Prezesa Zarządu, sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i planem budżetu na rok 2008, zostały zamieszczone w zakładce „Tylko dla członków” na stronie internetowej PZG. Materiały są dostępne po zalogowaniu się (za pomocą hasła i loginu) i gotowe do wydruku. Prosimy delegatów o przygotowanie swoich egzemplarzy we własnym zakresie.

Decyzja o takim udostępnieniu dokumentów została podjęta, ze względu na niezgłoszenie przez część klubów nazwisk i danych kontaktowych delegatów, uprawnionych do udziału w WZD. Termin zgłaszania delegatów – 18 marca – został ustalony w pierwszym zawiadomieniu o WZD i dotrzymała go niewielka część klubów. Umieszczenie materiałów na stronie internetowej daje jednocześnie możliwość dostępu do nich szerokiej rzeszy wszystkich zainteresowanych członków Polskiego Związku Golfa.

Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 18 kwietnia rozpocznie dwudniowe obchody 15-lecia PZG. Następnego dnia przewidziane są uroczystości rocznicowe. W sobotę, 19 kwietnia, ok. 10 rano, na polu golfowym Toya Golf Club, rozegrany zostanie turniej delegatów w konkurencji klubowej. Spodziewamy się udziału wszystkich delegatów, tym bardziej, że postanowiliśmy, iż będzie to turniej charytatywny. Zebrane pieniądze zasilą budżet Oddział Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gronkowskiego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że delegaci i zaproszeni goście okażą się hojni i wspólnie będziemy mogli pomóc małym pacjentom tego szpitala.

Wieczorem, o godz. 19.30, we wrocławskim Teatrze Lalek, rozpocznie się uroczysta Gala Golfa, podczas której zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców Rankingu PZG’2007 oraz wyróżnienia dla osób, które w ciągu 15 lat istnienia PZG w największym stopniu przyczyniły się do restytucji golfa w Polsce.

Mam nadzieję, że wszyscy zaproszeni goście znajdą czas aby przybyć na to spotkanie.

Z golfowym pozdrowieniem,

Piotr Mondalski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Porządek obrad – Walne Zgromadzenie Delegatów, Toya Golf Club, 18 kwietnia 2008 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG