Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała 15/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2008 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r. przyjął rezygnację Rafała Podkańskiego z funkcji Wiceprezesa PZG ds. sędziowskich oraz odwołał go z funkcji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Prezes Zarządu – Piotr Mondalski Protokolant – Jacek Artur Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG