Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Grant od R&A

R&A St Andrews po raz drugi przyznał Polskiemu Związkowi Golfa fundusze pomocowe na szkolenie najmłodszych zawodników w naszym kraju. Decyzją Training Panel, zajmującego się przydziałem funduszy, począwszy od 2009, przez 3 kolejne lata, do 2011, otrzymamy po 30 tys. funtów rocznie. Fundusze, zgodnie ze swym przeznaczeniem, zostaną wykorzystane na uzupełnienie budżetu szkoleniowego PZG, przewidzianego do sfinansowania szkolenia centralnego dla członków kadry narodowej juniorek i juniorów. Dofinansowane zostaną przede wszystkim obozy treningowe oraz zagraniczne wyjazdy naszych młodych golfistów.

W uzasadnieniu swej decyzji, Departament Rozwoju Golfa w R&A St Andrews wskazał na dobre przyjęcie przez Training Panel naszego uzasadnienia o przyznanie dotacji oraz raportu na temat wykorzystania poprzedniego dofinansowania. Warto przypomnieć, że podobne fundusze w łącznej wysokości 40 tys. funtów przyznano PZG w latach 2007 i 2008.

Pismo z R&A St Andrews znajduje się tutaj.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG