Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 października 2008 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza nowelizacje regulaminów komisji tematycznych PZG, tj. Komisji Sportowo-Turniejowej, Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej. Regulaminy wymienionych komisji obowiązują w zatwierdzonym niniejszą uchwałą brzmieniu od dnia 10 października 2008 i zastępują odpowiednie regulaminy w dotychczasowym brzmieniu. Treść regulaminów zostanie umieszczona na stronie internetowej PZG w terminie 3 dni roboczych od podjęcia uchwały. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG