Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

O golfie w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym

Listopadowy specjalny numer pisma Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (numer 9) został w dużej mierze poświęcony golfowi w szkole. W miesięczniku znajdziemy tekst na temat Programu upowszechniania golfa wśród dzieci i młodzieży, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W artykule przeczytamy m.in. o programie Szkolnej Akademii Golfa prowadzonej przez nauczyciela w-f Jacka Banacha w krzeszowickim liceum, konferencjach dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wydawnictwie „Elementarza z wychowania fizycznego – golf”.

W odrębnej części czasopisma pan Jacek Banach wyjaśnia jakiego rodzaju walory wychowawcze towarzyszą nauce golfa, przytacza też w całości treść programu, który został wyróżniony w IV edycji konkursu „Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego” organizowanego przez MEN wraz z przykładowymi propozycjami organizacji lekcji.

krzeszowice

W magazynie znajdziemy też obszerny materiał o golfowych poczynaniach polskich juniorów oraz Kadrze Narodowej Juniorów. Znalazł się tam również golfowy słownik oraz historia tego sportu.

Zapraszamy do lektury.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny