Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Pierwsze warsztaty golfowe

4 grudnia w szkole podstawowej w Krzeszowicach odbyły się pierwsze warsztaty golfowe dla nauczycieli wf-u pod patronatem Polskiego Związku Golfa. Ich tematem był „Golf na lekcjach wychowania fizycznego”, a organizatorem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Nad warsztatami czuwał dyrektor PODN Pan Zbigniew Podolski, a zajęcia poprowadził Pan Jacek Banach, nauczyciel wf-u z liceum ogólnokształcącego w Krzeszowicach, w ramach programu „Upowszechnianie golfa wśród dzieci i młodzieży” pod patronatem PZG.

warsztaty

Frekwencja była dosyć duża. Na zajęcia przybyło 25 nauczycieli z 18 szkół, a także Radny Powiatu Krakowskiego, mgr Tomasz Piechota, zajmujący się sprawami upowszechniania sportu w powiecie krakowskim.

Warsztaty podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszego segmentu zajęć omówiono historię golfa w Polsce i na świecie, przedstawiono najważniejsze turnieje, systemy golfowych rozgrywek oraz szczegółowo zaprezentowano etykietę golfa i jej wartości dydaktyczne. Nauczycieli zapoznano z literaturą, jaka jest dostępna na polskim rynku wydawniczym. Polski Związek Golfa przekazał także szkołom egzemplarze „Reguł gry w golfa”.

Zajęcia praktyczne odbyły się na sali gimnastycznej. Zaprezentowano na nich sposoby na zbudowanie elementów „pola golfowego” czy „driving range” w szkolnych warunkach. Przedstawiono też metody organizacji zajęć z podstaw golfa i pomoce dydaktyczne konieczne do treningu w szkole.

Celem szkolenia było pokazanie, jak można wykorzystać aspekty edukacyjne i wychowawcze golfa w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zaprojektować ciekawe lekcje wychowania fizycznego.

Następne warsztaty mają się odbyć w kwietniu na polu golfowym Krakow Valley Golf & Country Club.

Wszelkie pytania w sprawie organizacji kolejnych warsztatów przez inne zainteresowane ośrodki prosimy kierować do Polskiego Związku Golfa na adres: biuro@pzgolf.pl


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG