Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 03 grudnia 2008 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

  1. unieważnienia Uchwały nr 16/08 z dnia 27 maja 2008 r. dotyczącej powołania Komisji Sportowo-Turniejowej w miejsce Komisji Sportowej.
  2. zawieszenia działalności Komisji Sportowej oraz Turniejowej.
  3. powołania nowej Komisji Sportowo-Turniejowej w składzie:
  • Jacek Gazecki – Przewodniczący Komisji
  • Mike O’Brien – członek Komisji
  • Filip Naglak – członek Komisji

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG