Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 03 grudnia 2008 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę o objęciu swym patronatem honorowym wszystkich konferencji i warsztatów organizowanych w związku z inicjatywą „Golf w Szkole”, koordynowaną z ramienia Zarządu PZG przez Wiceprezes Brygidę Morańską.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG