Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 01/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07 stycznia 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentów określających tryb kształcenia, weryfikacji oraz zarządzania kadrą sędziów Polskiego Związku Golfa.

Lista zatwierdzonych dokumentów obejmuje:
1. Wniosek o przyznanie certyfikatu sędziego PZG.
2. Wniosek o nadanie licencji sędziego PZG
3. Raport Sędziowski PZG
4. Protokół działań sędziego PZG podczas turnieju
5. Umowa o dzieło
6. Przebieg pracy sędziego PZG
7. Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG

Wymienione dokumenty są integralną częścią podjętej uchwały
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny