Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 01/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07 stycznia 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentów określających tryb kształcenia, weryfikacji oraz zarządzania kadrą sędziów Polskiego Związku Golfa.

Lista zatwierdzonych dokumentów obejmuje:
1. Wniosek o przyznanie certyfikatu sędziego PZG.
2. Wniosek o nadanie licencji sędziego PZG
3. Raport Sędziowski PZG
4. Protokół działań sędziego PZG podczas turnieju
5. Umowa o dzieło
6. Przebieg pracy sędziego PZG
7. Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG

Wymienione dokumenty są integralną częścią podjętej uchwały
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG