Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 02/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 stycznia 2009

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z treścią uchwały 1/2009 Komisji Sędziowskiej PZG z dnia 7 stycznia 2009 r., zatwierdził wyniki weryfikacji sędziów PZG, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi „Zasadami klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG”. Uchwała Komisji Sędziowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu PZG.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG