Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 02/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 stycznia 2009

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z treścią uchwały 1/2009 Komisji Sędziowskiej PZG z dnia 7 stycznia 2009 r., zatwierdził wyniki weryfikacji sędziów PZG, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi „Zasadami klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG”. Uchwała Komisji Sędziowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu PZG.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny