Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 03/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 stycznia 2009 r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG, Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa następujących podmiotów:

1. Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Golfowy z siedzibą w Poznaniu.

2. Stowarzyszenie PlayGolf Club z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG