Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Regulamin Rankingu PZG 2009

Na stronie w zakładce „Ranking PZG” zamieszczamy Regulamin Rankingu PZG 2009. Prosimy wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się z nowym regulaminem ze względu na wprowadzenie kilku istotnych zmian.

Usunięty został zapis o przyznawaniu punktów rankingowych w oddzielnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn w turniejach ogólnie dostępnych, oparty na zasadzie udziału minimalnej liczby 10 pań lub panów w turnieju. Zapis ten budził wiele kontrowersji i był nierzadko przedmiotem manipulacji zarówno w sensie dążenia za wszelką cenę do „uzyskania” takiej liczby graczy lub odwrotnie – do sztucznego „pomniejszania” poprzez np. wycofywanie się z turnieju w ostatniej chwili, tak aby uniemożliwić wprowadzenie takiej klasyfikacji. Problem ten dotyczył przede wszystkich klasyfikacji dla pań. Uznaliśmy, że rozwiązaniem tego problemu będzie wprowadzenie odrębnej serii turniejów – Ladies’ Tour w którym panie będą rywalizowały wyłącznie we własnym gronie. Spowoduje to na pewno większe zainteresowanie rywalizacją wśród pań. Zresztą, w 2008 roku odnotowaliśmy duży wzrost udziału pań w turniejach kobiecych, co napawa nas ogromną radością, bo bardzo liczymy na wzrost popularności golfa wśród kobiet. Oczywiście, w dalszym ciągu mamy nadzieję na liczny udział pań w turniejach ogólnych (razem z panami), ale w tych turniejach punkty dla pań będą do zdobycia w klasyfikacji łącznej. W sumie panie będą miały w tym roku 7 własnych turniejów.

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie reguły proporcjonalności naliczania punktów związana z liczbą uczestników turnieju, gwarantującej zdobycie punktów w turniejach z mniejszą liczbą uczestników niż 50. Uznaliśmy, że niesprawiedliwe jest uniemożliwienie zdobycia punktów w turnieju rankingowym osobom które biorą w nim udział i nie są winne mniejszej frekwencji. W ubiegłym roku najbardziej poszkodowani w tym zakresie były seniorki i seniorzy.

Wprowadzono również jednolity zapis o kategoriach wiekowych uczestników turniejów.

Warto również dodać, że klasyfikacja ogólna pań i panów w Rankingu PZG 2009 będzie podstawą kwalifikacji do niektórych turniejów GMS w 2010 roku. Dotyczyć to może m.in. MP Matchplay oraz oczywiście, tak jak dotychczas, PZG Masters. O szczegółach będziemy informować jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

Prosimy o zgłaszanie zauważonych nieścisłości regulaminowych na adres: pelnomocnik@pzgolf.pl.

Zapraszamy i życzymy powodzenia w turniejach Rankingu PZG 2009 !

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG