Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sprawozdanie Zarządu PZG za 2008 r.

Zarząd PZG informuje, że na stronie internetowej Polskiego Związku Golfa, w zakładce „PZG”, pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdania-prezentacje-informacje-2009/ zamieszczono sprawozdanie Zarządu PZG za rok 2008. Materiał składa się ze sprawozdań Komisji tematycznych PZG, raportów z programu promocji Play Golf, raportu medialnego oraz informacji finansowych: wykonania budżetu PZG w 2008 r. oraz prowizorium budżetu na 2009 r., w tym prowizorium budżetu szkoleniowo-sportowego.

Dokumenty są dostępne po zalogowaniu się przez członków PZG. W późniejszym terminie (prawdopodobnie pod koniec marca) zostaną jeszcze zamieszczone pozostałe dokumenty, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 r.

Z golfowym pozdrowieniem,

Piotr Mondalski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG