Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 05/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia nowej karty handicapowej zwanej Zielona Karta HCP Klubowy. Karta ta przeznaczona jest dla osób, które ukończą z powodzeniem egzamin na Zieloną Kartę i przystąpią do klubu – Członka PZG oraz za jego pośrednictwem zgłoszą akces do PZG. Zasady wydawania karty będą podobne do zasad wydawania karty HCP PZG, zaś limit handicapowy ustala się w przedziale 54 do 36,1 dla mężczyzn i kobiet. Szczegółowe zasady uzyskania Zielonej Karty HCP Klubowy zostaną opublikowane na stronie internetowej PZG.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG