Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 05/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia nowej karty handicapowej zwanej Zielona Karta HCP Klubowy. Karta ta przeznaczona jest dla osób, które ukończą z powodzeniem egzamin na Zieloną Kartę i przystąpią do klubu – Członka PZG oraz za jego pośrednictwem zgłoszą akces do PZG. Zasady wydawania karty będą podobne do zasad wydawania karty HCP PZG, zaś limit handicapowy ustala się w przedziale 54 do 36,1 dla mężczyzn i kobiet. Szczegółowe zasady uzyskania Zielonej Karty HCP Klubowy zostaną opublikowane na stronie internetowej PZG.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny