Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 07/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zmian w regulaminach Komisji tematycznych PZG oraz zmian
w Regulaminie Ogólnym Turniejów Mistrzowskich PZG.

Podjęta uchwała dotyczy:

1. Zatwierdzenia zmian regulaminów następujących Komisji PZG:

• Dyscyplinarno – Regulaminowej

• Sędziowskiej

• Sportowo – Turniejowej

2. Zatwierdzonenia Regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

3.Opublikowania zatwierdzonych regulaminów Komisji na stronie internetowej PZG

4. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Ogólnym Turniejów Mistrzowskich PZG – Golf Masters Series (wersja 3.0.1)
i aktualizacji na stronie internetowej PZG.

Wszystkie zatwierdzone dokumenty stanowią integralną część niniejszej uchwały.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG