Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 07/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zmian w regulaminach Komisji tematycznych PZG oraz zmian
w Regulaminie Ogólnym Turniejów Mistrzowskich PZG.

Podjęta uchwała dotyczy:

1. Zatwierdzenia zmian regulaminów następujących Komisji PZG:

• Dyscyplinarno – Regulaminowej

• Sędziowskiej

• Sportowo – Turniejowej

2. Zatwierdzonenia Regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

3.Opublikowania zatwierdzonych regulaminów Komisji na stronie internetowej PZG

4. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Ogólnym Turniejów Mistrzowskich PZG – Golf Masters Series (wersja 3.0.1)
i aktualizacji na stronie internetowej PZG.

Wszystkie zatwierdzone dokumenty stanowią integralną część niniejszej uchwały.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny