Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 09/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenia Regulaminu Szczegółowego turnieju PZG Masters’2009 v.3.0
2. Zatwierdzenia Tekstu Jednolitego Umowy o obsługę operacyjną PZG z Sekretarzem Generalnym PZG

Wymienione wyżej dokumenty stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny