Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 09/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenia Regulaminu Szczegółowego turnieju PZG Masters’2009 v.3.0
2. Zatwierdzenia Tekstu Jednolitego Umowy o obsługę operacyjną PZG z Sekretarzem Generalnym PZG

Wymienione wyżej dokumenty stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG