Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Regulaminie Głównym GMS 2009

W dniu 26 lutego na stronie http://www.gms.pzgolf.pl/kategoria/mistrzostwa-polski-matchplay/regulamin/ (jak i w pozostałych zakładkach szczegółowych GMS) została umieszczona zmieniona wersja Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich GMS 2009. Usunięte lub zmienione zostały te postanowienia które wzbudziły takie gwałtowne protesty w Internecie. Naszym zdaniem, w dużej mierze wynikły one z niezrozumienia naszych intencji, ale postanowiliśmy się zastosować do oczekiwań golfistów, tym bardziej, że zapisy te miały charakter porządkowy bez kluczowego znaczenia dla przebiegu turniejów. Niektóre z nich były również źle sformułowane i mogły wprowadzać w błąd. Np. mówiąc o roszczeniach wobec PZG, mieliśmy na myśli roszczenia o charakterze sportowym a nie ogólnym, mającym zagwarantować PZG nietykalność czy cokolwiek o podobnym charakterze. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim paragrafów 25 i 26. Jest też kilka zmian porządkowych w innych miejscach.

Większość kwestionowanych propozycji zostało zaczerpniętych z regulaminów różnych znanych nam turniejów zagranicznych. Dla potwierdzenia tej tezy zamieszczamy oryginał regulaminu międzynarodowych zawodów amatorów autorstwa Europejskiej Federacji Golfa (EGA), do pobrania tutaj. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału w zakończonym niedawno Polonia Open by Żywiec, w randze Mistrzostw Świata Polonii (tutaj). Turniej ten zasłużenie cieszy się od lat ogromną popularnością wśród Polonii i naszych zawodników krajowych, którzy nie są zniechęceni twardymi postanowieniami regulaminu. Wnioski z lektury pozostawiamy tym którzy, jak zwykle anonimowo, nie pozostawili na nas suchej nitki. Dla ułatwienia, zaznaczyliśmy te akapity na żółto.

Nie wykluczamy, że niektóre z tych zapisów są niedostosowane do zwyczajów pojawiających się od czasu do czasu w polskim golfie, ale uważamy, że do zadań PZG należy również przeciwdziałanie takim zachowaniom jak np. publiczne krytykowanie stanu pola golfowego (a co za tym idzie, jego właścicieli) i szerzenie ogólnie negatywnej atmosfery podczas i po turniejach. Zakaz takich wypowiedzi publicznych (a nie w ogóle, co jasno wynikało z dotychczasowego zapisu, który gwarantował możliwość skierowania takich skarg na piśmie do Komitetu Turnieju) nie ma nic wspólnego z cenzurą czy ograniczaniem wolności człowieka, gwarantowanej przez Konstytucję RP, co usiłowali sugerować krytycy tego zapisu. Takie publiczne krytykanctwo w krajach zaawansowanych golfowo uznawane jest powszechnie za złamanie etykiety golfa, a w golfie zawodowym jest dodatkowo karane wysokimi grzywnami finansowymi. Wszyscy z nas, którzy grają w golfa, wiedzą, że sport ten rządzi się swoimi, bardzo precyzyjnymi i pryncypialnymi prawami, które musimy akceptować jeśli dobrowolnie zgadzamy się na uczestnictwo w zawodach. Należą do nich przede wszystkim prawo Komitetu Turnieju do podjęcia ostatecznej i nieodwołalnej decyzji. To samo dotyczy decyzji sędziego turnieju. Świadectwem takiego podejścia jest przykładowy regulamin turnieju EGA, który jest do pobrania

Na marginesie, informujemy, że Sekretarz Generalny PZG, Pan Jacek Gazecki wysłał w dniu 11 lutego br. do kapitanów klubów zrzeszonych w PZG pismo z prośbą o zgłaszanie uwag po publikacji na stronie internetowej poprzedniej wersji w dniu 6 lutego br. Nie otrzymaliśmy ani jednej uwagi czy komentarza.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG