Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

II Otwarte Mistrzostwa Regionów

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, przypominamy klubom, że intencją i oczekiwaniem PZG jest uzyskanie przez wszystkie kluby w danym regionie wzajemnych, opartych na konsensusie, uzgodnień w sprawie ustalenia pola lub pól, na których będą przeprowadzone tegoroczne Mistrzostwa Regionów oraz o przesłaniu tych informacji, jako uzgodnionego stanowiska całego regionu do PZG, do dnia 15 maja br. na adres pelnomocnik@pzgolf.pl

Do Rankingu PZG 2009 zaliczane będą mistrzostwa następujących regionów: Pomorze Zachodnie, Pomorze, Warmia i Mazury, Mazowsze, Śląsk i Ziemia Łódzka, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Małopolska oraz Lubelszczyzna. Mistrzostwa Regionu winny być rozegrane na polu leżącym na terenie danego regionu. Wszystkie turnieje muszą być rozegrane zgodnie z kalendarzem rankingowym, tj. w dniach 12-13 września 2009. Turniej o mistrzostwo regionu rozegrany w innym terminie zostanie automatycznie usunięty z Rankingu PZG 2009.

Przypominamy również o konieczności dokonania obsady sędziowskiej turnieju. W tej sprawie należy się zwracać do Przewodniczącej Komisji Sędziowskiej PZG, Pani Jolanty Makuch, e-mail: rules@pzgolf.pl

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG