Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 12/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 marca 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym turniej:

„I Ogólnopolskie zawody golfowe o Puchar Rektora AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu”, który zostanie rozegrany w dniu 09 maja 2009 roku na polu golfowym klubu Golf Club Bytkowo.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny