Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Procedury zapisów członków klubów golfowych do PZG

W związku z wieloma pytaniami otrzymywanymi od golfistów w sprawie problemów z odnalezieniem swoich danych członkowskich w systemie PZG Eagle jak również pytaniami zgłaszanymi przez kluby, przypominamy procedury związane z tymi kwestiami: 

1. Administrator klubu zaznacza w panelu klubowym systemu PZG Eagle: finanse, nieopłaceni, osoby, które opłaciły w klubie składkę na PZG, po czym zgłasza listę w systemie.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sekretarz Generalny PZG generuje z systemu fakturę/faktury dla klubu. Faktury są dostępne w panelu klubowym (finanse, historia faktur, nieopłacone) i na podstawie tej/tych faktur klub przelewa odpowiednią kwotę na konto PZG podane na fakturze, wpisując w przelewie numery faktur, za które reguluje składkę.

3. Po zarachowaniu wpłaty na koncie PZG, gracze odznaczani są jako opłaceni i uzyskują pełny dostęp do logowania na stronie, a ich karty są zamawiane i rozsyłane do klubów niezwłocznie po ich otrzymaniu od wykonawcy przez biuro PZG.

4. Jeżeli członkowie zapłacili składkę w swoim klubie lecz ich dane nie wyświetlają się na stronie i nie mogą się zalogować na stronie, w celu wyjaśnienia sprawy, muszą się skontaktować ze swoim klubem macierzystym, a nie z PZG. Z punktu widzenia PZG, taka sytuacja zawsze oznacza, że osoba ta nie została zgłoszona w panelu klubowym do centralnej bazy PZG Eagle.

5. Jeżeli dane członków wyświetlają się na stronie, ale nie można się zalogować, należy najpierw sprawdzić czy wprowadzane jest odpowiednie hasło i login. Jeżeli tak jest, a problem pozostaje, prosimy o bezpośredni kontakt e-mailem z Sekretarzem Generalnym PZG (pełnomocnik@pzgolf.pl) w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Jeżeli gracz opłacił składkę, a jego dane wyświetlają się na stronie, ale w czerwonej czcionce, oznacza to, że jego HCP jest nieaktualny. Prosimy w tej sprawie kontaktować się z Komitetem HCP swojego klubu macierzystego, a nie z PZG.

7. Jeżeli gracz z nieaktualnym HCP znajduje się w I kategorii HCP (do 4,4), kontakt w sprawie aktualizacji powinien być bezpośrednio z Komisją Handikapową-Techniczną PZG.

8. Zgłaszanie nowych członków lub przenoszenie między klubami – w panelu klubowym – (członkowie, dodaj nowego) – należy wpisać co najmniej pierwsze 3 litery nazwiska, zaznaczyć szukaj i wyświetli się lista członków PZG odpowiadających zapytaniu. Należy sprawdzić na tej liście, czy osoba dodawana do klubu nie znajduje się już w bazie PZG Eagle. Jeżeli się znajduje, należy ją przenieść do klubu w odpowiedniej kategorii (jeżeli HCP jest równy lub niższy od 36,0 do kategorii HCP PZG, jeżeli jest wyższy, do kategorii ZK PZG). Jeżeli tej osoby nie ma osoby w PZG Eagle, należy wpisać wszystkie wymagane dane do odpowiedniej kategorii (HCP PZG lub ZK PZG), zapisać zmiany i zgłosić listę graczy. Jeżeli osoba zostanie zgłoszona do nieodpowiedniej kategorii, zgłoszenie jest odrzucane, do administratora klubu wysyłany jest komunikat z uzasadnieniem odrzucenia i trzeba te osoby zgłosić ponownie, poprawnie. W przypadku przenoszenia między klubami, należy postępować jak wyżej i po wybraniu danej osoby z wyświetlonej listy, zaznaczyć przenieś do klubu – tu również należy przenieść do odpowiedniej kategorii. Po wysłaniu listy przenoszonych do PZG, wysyłany jest również komunikat z prośbą o potwierdzenie przeniesienia do osoby przenoszonej. Po potwierdzeniu przez nią przeniesienia, następuje procedura wystawienia faktury i płatności z punktów 2 i 3 powyżej.

We wszelkich innych, nieopisanych wyżej sprawach, prosimy o kontaktowanie się z odpowiednimi Komitetami swoich klubów macierzystych, które w Waszym imieniu będą się kontaktowały z PZG.

 

Jacek A Gazecki

Sekretarz Generalny PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG