Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 14/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 31 marca 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Techniczno -Handikapowej. Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG