Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 15/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 31 marca 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął decyzję o zmniejszeniu odpłatności za wydanie Zielonej Karty z dotychczas obowiązującej kwoty 150 zł do 100 zł brutto. Odpłata ta, podobnie jak w latach ubiegłych, naliczana będzie wyłącznie za wydanie Zielonej Karty uczestnikom szkoleń golfowych prowadzonych poza programem promocji golfa PZG – Playgolf.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG