Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 03 kwietnia 2009 r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG,
Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa Stowarzyszenia Gorzowski Klub Golfowy
Uchwała podjęta drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG