Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Wydawanie Zielonych Kart PZG

W roku 2009 kontynuowany będzie program promocji golfa Playgolf, prowadzony na zlecenie PZG przez G24. Liczymy, że podobnie jak w ubiegłym roku, program ten przyniesie równie dobre efekty. Przypominamy, że w 2008 wydano łącznie 1.966 Zielonych Kart (tyle osób zdało z sukcesem egzamin dla początkujących, po szkoleniach prowadzonych przez instruktorów i trenerów zatwierdzonych przez PGA Polska), w tym 1.901 w ramach programu Playgolf. Wskazuje to na przytłaczająco większą skuteczność szkoleń prowadzonych przez ośrodki golfowe skupione w tym programie.

Tym niemniej, udział zainteresowanych pól czy driving range’ów w tym programie jest całkowicie dobrowolny. Mamy świadomość, że są ośrodki które mogą być zainteresowane samodzielnym prowadzeniem szkoleń dla nowych golfistów. Informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach, w takiej sytuacji Zielona Karta PZG zostanie wydana po zarejestrowaniu przez trenera upoważnionego przez PGA Polska, danych osoby przeegzaminowanej w bazie ZK w systemie PZG Eagle i wniesieniu opłaty 100 zł brutto za 1 szt. ZK (poprzednio 150 zł). Opłata związana z wydaniem ZK jest częścią opłaty za egzamin wnoszoną przez wszystkich zdających na ZK, niezależnie od sposobu jej uzyskania.

Przy okazji, przypominamy, że posiadacz Zielonej Karty PZG, po wstąpieniu do dowolnego klubu zrzeszonego w PZG, może natychmiast ubiegać się o uzyskanie karty ZK HCP Klubowy z hcp 54 i członkostwo w PZG.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG