Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Korekta w komentarzu Zarządu do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W związku z zamieszczeniem komentarza Zarządu PZG do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2008r., informujemy, że zweryfikowanie procedury składania dokumentacji do KRS opisanej w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej wymagało sprawdzenia dokumentacji w KRS.

W chwili publikacji komentarza Zarządu do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej taka możliwość nie istniała ze względu na wniesienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wniosku do KRS o wszczęcie postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PZG, co spowodowało utajnienie dokumentacji w KRS do dnia 25 maja. W dniu dzisiejszym, tj 25 maja br., po odtajnieniu dokumentów, informacje zostały zweryfikowane i w związku z tym, zamieszczamy uzupełniony, poprawiony komentarz, dotyczący tej kwestii, opisanej w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Informacja o decyzji KRS w sprawie wprowadzonych zmian do Statutu PZG zostanie udostępniona na stronie internetowej PZG po jej otrzymaniu przez Związek.

Komentarz Zarządu PZG do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2008r. – poprawione 25 maja 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG