Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu NWZD na 30 czerwca 2009 r.

Warszawa, 18 maja 2009 r.

Zawiadomienie

Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa, na wniosek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa z dnia 30 marca 2009 r., wykonując postanowienia §23, ust.6 i 7 Statutu Polskiego Związku Golfa, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 30 czerwca 2009 roku w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia 32.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się tutaj

Zawiadomienie otrzymują drogą elektroniczną wszystkie kluby zrzeszone w PZG (patrz zakładka „Komunikaty od PZG” w panelu klubowym Eagle) oraz wszyscy członkowie tych klubów, których adresy e-mailowe w bazie członkowskiej Eagle są poprawne i aktualne.

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca br. oraz wyjaśnienia Zarządu PZG odnośnie stawianych w nim zarzutów znajdują się tutaj

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG