Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Do Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Golfa

Szanowni Państwo,

W dniu 30 czerwca 2009r., w Hotelu Gromada w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w sali konferencyjnej Agat, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2009 r., w pierwszym terminie na godzinę 12:00, oraz w drugim terminie na godzinę 12:30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zostaje zwołane na mocy postanowień §23, ust.6 i 7 Statutu Polskiego Związku Golfa.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się tutaj

Otrzymują kluby zrzeszone w PZG oraz wszyscy członkowie tych klubów, których adresy e-mailowe w bazie członkowskiej Eagle są poprawne i aktualne.

Informuję, że niezależnie od niniejszego zawiadomienia przesłanego do Państwa za pośrednictwem PZG Eagle, na portalu PZG, w części dostępnej tylko dla członków, w zakładce: Sprawozdania, prezentacje, informacje – rok 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG 2009 – zawiadomienia, materiały, zamieszczone zostaną kopie wszystkich załączników do zawiadomienia.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa,

Piotr Mondalski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG