Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Podsumowanie konferencji dla nauczycieli

W tym roku w ramach „Programu Upowszechniania Sportu wśród dzieci i młodzieży” zgłoszonego przez PZG do Ministerstwa Sportu odbyło się siedem konferencji dla nauczycieli WF -u. Cykl cieszył się dużym powodzeniem, dzięki niemu wiele osób miało możliwość zapoznania się z golfem.

konferencja

W programie wzięło udział 21 szkół, a na konferencjach organizowanych na polach golfowych pojawiło się 37 nauczycieli. W sumie 7000 uczniów miało możliwość zrobienia swoich pierwszych golfowych kroków.

Konferencje odbywały się pod nazwą„Szkolna Akademia golfa”. Prowadzi je Pan Jacek Banach, nauczyciel wf-u z LO w Krzeszowicach, autor programu wyróżnionego w konkursie: „Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego”. Spotkania z nauczycielami odbywały się przy udziale Polskiego Związku Golfa, a opiekę nad nimi objęła Pani Brygida Morańska, vice-prezes PZG.

W sumie odbyło się siedem konferencji na polach: Lisia Polana, Mazury Golf&Country Club, Binowo Golf Park, Śląski Klub Golfowy, Postołowo Golf Club, Bytkowo Golf Club i Wierzchowiska.

Dodatkowo dla szkół, które brały udział w konferencji w zeszłym roku, zorganizowano specjalne warsztaty w Paczółtowicach. Tematem spotkania była „Wycieczka edukacyjna z wychowania fizycznego na pole golfowe – czynności nauczyciela”

Warsztaty składały się z części teoretycznej, na której omówiono doświadczenia związane z promocją golfa w szkołach na przykładzie SP nr 43 w Swoszowicach oraz zajęcia praktyczne. Szkoła Podstawowa nr 43 stanowi doskonały przykład wdrażania golfa do szkół. Zakupiono tam maty treningowe, piłeczki, dwa pełne zestawy oraz oddzielne kije puttery, irony i drivery, siatki do chippingu, maty do puttowania, pas korekcyjny ułożenia rąk podczas swingu (power band) oraz dołki. Wykonano również specjalne maty a także opracowano scenariusze zajęć na sali gimnastycznej oraz na terenie zielonym wokół szkoły.

Program Szkolna Akademia Golfa co roku pozyskuje nowy golfowy narybek. Z pewnością bardzo wielu nauczycieli jak i uczniów skorzystało na konferencjach i dzięki nim rozpoczęło swoją przygodę z golfem. I mamy nadzieję, że jeszcze lepiej będzie w przyszłym roku.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG