Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Raport z audytu aktów wewnętrznych Polskiego Związku Golfa

Zarząd Polskiego Związku Golfa, umową z dnia 4 marca 2009 r., zlecił firmie Deloitte Audyt Sp. z o.o wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu analizy istniejących w Polskim Związku Golfa regulaminów wewnętrznych i Statutu oraz przygotowaniu rekomendacji zmian w Statucie i regulaminach wewnętrznych Związku w celu dostosowania ich do najlepszych praktyk zarządzania związkami sportowymi.

Celem prowadzonych przez Deloitte prac było sprawdzenie podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne Komisje oraz Zarząd Związku, przeanalizowanie sposobu zarządzania dotacjami oraz zidentyfikowanie i ocena sposobu zapobiegania konfliktowi interesów i korupcji.

Zgodnie z umową, przeanalizowane zostały wymienione poniżej dokumenty, udostępnione przez Polski Związek Golfa w formie elektronicznej i papierowej. Większość z tych dokumentów jest też dostępna publicznie na portalu internetowym PZG.

1. Statut,
2. Regulamin Zarządu,
3. Regulamin Komisji Rewizyjnej,
4. Regulamin Komisji Sędziowskiej,
5. Regulamin Komisji Sportowo-Turniejowej,
6. Regulamin Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej,
7. Regulamin Komisji Golfa Kobiecego,
8. Regulamin Komisji Techniczno-Handikapowej,
9. Regulamin nadawania licencji klubom sportowym,
10. Regulamin Obiegu Dokumentów Finansowych i Korespondencji w Polskim Związku Golfa,
11. Regulamin Rankingu Polskiego Związku Golfa 2009,
12. Regulamin ogólny turniejów golfowych pod patronatem Polskiego Związku Golfa.

Streszczenie prac wykonanych przez Deloitte można przeczytać tutaj, zaś poświadczenie ich wykonania tutaj

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG