Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 18/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 05 czerwca 2009 r

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął decyzję o:

1. udzieleniu patronatu honorowego PZG nad uroczystym otwarciem pola golfowego Modry Las GC, które odbędzie się z uczestnictwem projektanta pola, Gary Playera, w dniu 4 lipca 2009 r.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG