Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 20/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 czerwca 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa upoważnił Prezesa Zarządu do przygotowania i przekazania do publikacji na portalu internetowym Polskiego Związku Golfa kompletu dokumentów związanych z ostatecznym zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 30 czerwca 2009r. w Warszawie. Zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów winno być przesłane do klubów – członków PZG za pośrednictwem systemu PZG Eagle najpóźniej do 16 czerwca 2009r. Publikacja na portalu internetowym PZG winna nastąpić najpóźniej do 17 czerwca 2009r.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG