Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zgodnie z par. 24 ust.1 Statutu PZG, Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę o zaproszeniu gości na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane na dzień 30 czerwca 2009r. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG