Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 23/09 Zarządu PZG z dnia 26 czerwca 2009 roku

W sprawie sprostowania omyłek w uchwałach Zarządu PZG: nr 23/06; 21/07; 26/07 oraz 03/09 Zarząd PZG postanawia, co następuje:

§ 1
W Uchwale nr 23/06 Zarządu PZG z dnia 19.07.2006 roku po słowach „Lisia Polana” dodaje się słowa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przez co otrzymuje ona następującą treść:
„Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu Klubu Golfowego Lisia Polana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pomiechówku w poczet członków PZG”.

§ 2
W Uchwale nr 21/07 Zarządu PZG z dnia 01.08.2007 roku wykreśla się słowo „Stowarzyszenie”, a w to miejsce dodaje się słowa „Pana Malte Mutke, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą”, przez co uzyskuje ona następującą treść:
„Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu Pana Malte Mutke, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Golf-Swing Józefów z siedzibą w Józefowie w poczet członków PZG”.

§ 3
W Uchwale nr 26/07 Zarządu PZG z dnia 12.12.2007 roku wykreśla się słowo „Stowarzyszenie”, za przed słowami „z siedzibą…” dodaje się słowa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przez co uzyskuje ona następującą treść:
„Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu A&A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w poczet członków PZG”.

§ 4
W Uchwale nr 03/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16.01.2009 roku w punkcie 2 wykreśla się słowo „Stowarzyszenie”, a po słowach „Play Golf Club” dodaje się słowa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, przez co uzyskuje ona następującą treść:
„Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG, Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa następujących podmiotów:
1. Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Golfowy z siedzibą w Poznaniu.
2. G24 Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.

§ 5
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG