Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

Wczoraj w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. Spotkanie zostało zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej z 30 marca 2009 roku.

nwzd

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Walne miało na celu stwierdzenie prawidłowości zmian wprowadzonych w Statucie PZG i odwołanie Zarządu PZG.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się po godzinie 12.00. Po wybraniu poszczególnych komisji odpowiadających za porządek obrad rozpoczęto dyskusję nad zmianami trzech paragrafów (1, 14, 23), które Komisja Rewizyjna uznała za niezgodne z pierwotnym statutem. Najpierw głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Elżbieta Panas. Przewodnicząca przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej. Następnie Prezes PZG Piotr Mondalski odpowiedział na stawiane zarzuty.

Po wymianie zdań nastąpiła długa dyskusja pomiędzy delegatami. W międzyczasie do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły uchwały od delegatów i od Zarządu PZG. Uchwała Zarządu PZG dotyczyła zmian w Statucie w poszczególnych paragrafach, z przyczyn których zwołano NWZD. Uchwałę poddano pod głosowanie. Większość głosów była za przyjęciem uchwały i tym samym została ona zaakceptowana. Jednocześnie Zarząd został oczyszczony z zarzutów stawianych przez Komisję Rewizyjną.

Następnie podjęto głosowanie nad odwołaniem zarządu PZG na wniosek Komisji Rewizyjnej. Większość z obecnych delegatów była przeciwna tej uchwale, tym samym Zarząd nie został odwołany.

Na koniec NWZD Prezes PZG Piotr Mondalski powiedział, iż jest zadowolony z wyniku głosowania, ale zdaje sobie również sprawę, iż sytuacja jaka nastała w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie jest korzystna dla rozwoju polskiego golfa i należy podjąć dialog z osobami, które były przeciwne Zarządowi, aby wspólnie dojść do konstruktywnych wniosków.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez Zarząd goście, w tym dyrektorzy Departamentu Prawno-Kontrolnego oraz Sportu Kwalifikowanego Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG