Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 25 listopada 2009 r.

Na podstawie §26 ust.1 Statutu Polskiego Związku Golfa oraz uchwały nr 34/2009 Zarządu PZG z dnia 12 października 2009r., uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2009r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa Zarządu.

NWZD będzie poświęcone dyskusji o kształcie Statutu Polskiego Związku Golfa oraz innych istotnych aktów wewnętrznych PZG. Podczas poprzedniego NWZD w czerwcu br. wielu delegatów wskazywało, że jakość i przejrzystość naszego Statutu pozostawia wiele do życzenia. Nie mogło to być jednak przedmiotem obrad tamtego Zgromadzenia ze względu na brak takiego punktu w ówczesnym porządku obrad.

Rzeczywiście, kilkanaście lat zmieniania statutu ad hoc, od walnego do walnego, spowodowało, że mamy dzisiaj dokument wewnętrznie sprzeczny w co najmniej kilku miejscach, nie przystający często do wymagań aktów prawnych wyższej rangi. Statut PZG winien przede wszystkim odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom klubów golfowych i środowiska golfowego, spełniać kryteria stawiane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz być w zgodzie z najważniejszymi dla Związku ustawami: ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie kwalifikowanym, o kulturze fizycznej oraz o swobodzie działalności gospodarczej.

W przygotowanej przez nas propozycji nowego statutu znajdują się zalecenia audytora (Deloitte), który przeprowadził badanie aktów wewnętrznych Związku wiosną tego roku oraz cały pozytywny dorobek ostatnich kilkunastu lat, zawarty, mamy nadzieję, w sposób przejrzysty i logiczny.

W pracach nad nowym projektem Statutu PZG oraz projektami regulaminów władz Związku korzystano z doradztwa kancelarii prawnej, specjalizującej się m.in. w przygotowywaniu statutów związków sportowych.

Informujmy, że projekty nowych dokumentów są do pobrania na portalu PZG, w części dostępnej dla członków PZG, w zakładce: Sprawozdania, prezentacje, informacje – rok 2009 – II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG 2009 – zawiadomienia, materiały.

Zapraszamy członków PZG do zgłaszania swoich uwag do projektów dokumentów na adres pelnomocnik@pzgolf.pl. Wszystkie propozycje które zostaną przesłane do 30 października br zostaną wzięte pod uwagę. Ograniczenie to wynika to z konieczności przesłania ostatecznego zawiadomienia wraz dokumentami w terminie 14 dni przed datą zwołania NWZD. Pozostałe propozycje będą przedmiotem dyskusji podczas NWZD.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa,

Piotr Mondalski

Prezes Zarządu

Polski Związek Golfa

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG