Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 34/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa nr 34 z dnia 12 października 2009 r

Zarząd PZG, działając w trybie §23 ust.6, podjął uchwałę o zwołaniu przez Prezesa Polskiego Związku Golfa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów (NWZD) w dniu 25 listopada 2009 r. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie zmian w Statucie Polskiego Związku Golfa, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej, zaproponowanych przez Zarząd PZG w wykonaniu zaleceń audytora, badającego spójność wewnętrznych aktów i regulaminów Związku oraz zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG