Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 35/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 października 2009 r.

Zarząd PZG zapoznał się z treścią projektu umowy o modyfikację i rozbudowę funkcjonalną Systemu Komputerowego PZG Eagle, przygotowaną wspólnie przez wykonawcę Systemu – spółkę Integral Sys. (autora aktualnie eksploatowanej wersji Systemu Eagle) oraz PZG. Umowa zawiera również zobowiązanie wykonawcy do świadczenia usług utrzymania Systemu w latach 2010 – 2012. Zarząd upoważnił Prezesa Zarządu PZG oraz Wiceprezesa ds. finansowych do podpisania ostatecznej wersji umowy. Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A.Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG