Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

II Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 25 listopada 2009 r.

Zgodnie z z postanowieniami §26 ust.1 Statutu Polskiego Związku Golfa w części traktującej o zachowaniu co najmniej 14-dniowego terminu do rozpoczęcia obrad oraz na podstawie uchwały nr 34/2009 Zarządu PZG z dnia 12 października 2009r., uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2009r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa Zarządu.

W okresie od I zawiadomienia do dnia 30 października br. otrzymaliśmy szereg uwag i propozycji zmian do przygotowanych przez Zarząd PZG dokumentów. Większość z tych uwag zostało uwzględnionych w nowych wersjach oznaczonych numerami 1.1. Nowe wersje zawierają również autopoprawki Zarządu PZG, odpowiedzialnego za przygotowanie tych aktów wewnętrznych Związku. Pozostałe propozycje zmian będą przedmiotem dyskusji podczas Zgromadzenia.

Informujmy, że projekty najnowszych wersji dokumentów (v.1.1) są do pobrania na portalu PZG, w części dostępnej dla członków PZG, w zakładce: Sprawozdania, prezentacje, informacje – rok 2009 – II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG 2009 – zawiadomienia, materiały.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa,

Piotr Mondalski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG