Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Szkolna akademia golfa

Kolejny etap szkolnej akademii golfa, realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, za nami. Program jest już tu prowadzony prawie od dwóch lat, a pan Jacek Banach, nauczyciel WF-u , jeden z pierwszych, którzy podjęli się realizacji programu nadal z zapałem i pasją naucza młodzież z podkrakowskiej szkoły zasad gry w golfa.

akademia
„W mojej szkole praca z golfem na zajęciach z wf-u to przede wszystkim wycieczki dydaktyczne na pole golfowe z częścią klas pierwszych oraz zajęcia dla harcerzy z okazji inauguracji roku harcerskiego krakowskiej chorągwi ZHP. Pozostali uczniowie z pierwszych klas także pojadą wiosną na te wycieczki, które łączymy z lekcjami na strzelnicy sportowej z przysposobienia obronnego.

Od 19 października realizowany jest grant z wychowania fizycznego o nazwie „Szkolny klub golfowy”, finansowany przez Starostwo Powiatowe. W ramach tego grantu raz w tygodniu młodzież uczestniczy w zajęciach z golfa w godzinach od 11 do 14 korzystając z driving range i akademii klubu golfowego Kraków Valley Golf &Country Club w Paczółtowicach. Środki z grantu pokrywają opłaty za korzystanie z pola treningowego i żetony na piłki. Sprzęt szkoła otrzymała od Polskiego Związku Golfa . Młodzież nie ponosi żadnych kosztów.

Staram się prowadzić zajęcia dopóki jest pogoda, ćwiczymy więc w każdą sobotę. W tym roku mamy jeszcze zaplanowane trzy spotkania : 7, 14 i 21 listopada. Kolejne lekcje odbędą się w kwietniu, maju i czerwcu przyszłego roku. Planujemy zorganizować też szkolny turniej szkolny w puttowaniu i turniej na akademii dla młodzieży z naszego liceum.

Zajęcia zacząłem prowadzić w październiku, zaraz po rozstrzygnięciu konkursu grantowego w Starostwie. Także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach realizowane są zajęcia z golfa, finansowane przez grant ze Starostwo.”

Jacek Banach
Nauczyciel WF-u
Liceum w Krzeszowicach

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG