Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 36/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 28 października 2009 r.

Na wniosek Wiceprezesa d.s. sportowych, Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził jednogłośnie podział stypendiów sportowych za rok 2009 dla juniorów objętych centralnym programem szkoleniowym PZG (25 osób).
Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 50 tysięcy złotych.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

 Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG