Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Przekazanie dokumentów NWZD do MSiT

Informujemy, że w dniu 18 grudnia br. Zarząd PZG przekazał do Departamentu Prawno – Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, które odbyło się w Warszawie w dniu 25 listopada br. Po uzyskaniu akceptacji MSiT, zmieniona wersja Statutu Polskiego Związku Golfa zostanie przekazana do rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Wykaz dokumentów przekazanych do Ministerstwa Sportu i Turystyki:

1. Zawiadomienie o zwołaniu NWZD w dniu 25 listopada 2009 r., w tym porządek obrad
2. Propozycja Statutu PZG, przygotowana na NWZD przez Zarząd
3. Protokół NWZD
4. Protokół Komisji Mandatowej
5. Protokół Komisji Statutowej
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej
7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
8. Statut PZG zawierający zmiany uchwalone przez delegatów na NWZD (nowe brzmienia: szare tło; dotychczasowe, zastąpione brzmienie: tekst przekreślony)
9. Decyzja MSiT z dnia 17 września 2009 r.

 

Elektroniczne kopie powyższych dokumentów są do wglądu członków Związku tutaj.

Z poważaniem, w imieniu Zarządu PZG

Piotr Mondalski

Prezes Zarządu

Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG